COACHING

ONDERSTEUNING OP MAAT

Coaching

Nico ondersteunt individuele mensen, teams, organisaties maar ook topsporters bij het ontdekken en ontwikkelen van hun ongelimiteerd potentieel. Dit potentieel is onafhankelijk van herkomst, (religieuze) overtuigingen, culturele achtergronden en competenties.

Binnen het bedrijfsleven bestaat er een toenemende behoefte om werknemers vitaal en betrokken te houden. Om mensen vanuit hun authenticiteit zich goed en energiek te laten voelen, zodat ze kunnen leven en werken vanuit hun talenten en passies kunt u bij Nico terecht voor deze ondersteuning. (o.a. mindfullness en NLP gericht) Dit komt de mensen zelf, maar ook uw bedrijf ten goede.

Doordat zowel het bedrijfsmanagement als de medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van hun welzijn, ontstaat er een gezond en inspirerend arbeidsklimaat.

De voordelen:

Een verhoogd welzijn van uw medewerkers, vermindering stress en spanning, en bijhorende klachten, verhoogde productiviteit door verhoogde betrokkenheid en arbeidsvreugde, helpen voorkomen van ”burn-out”, daling van het ziekteverzuim en een versneld reïntegratieproces bij ziekte.